Z for Zachariah (2015) โลกเหงาเราสามคน

เนื้อเรื่องย่อ Z for Zachariah โลกหลังล่มสลายเลยเหลือมนุษย์กันอยู่แค่นี้ 1 หญิง 2 ชาย ไยความสัมพันธ์จะไม่ซับซ้อน เมื่อความสัมพันธ์ระหว่างเรากำลังไปได้สวย แล้วจู่ๆ ก็มีมือที่สามเดินเข้ามา แล้วยิ่งโลกนี้ที่ไม่มีใครอีกแล้ว มันจะเจ็บปวดแค่ไหนกัน