Trust (2010) เหยื่อนรกออนไลน์

คาสิโนออนไลน์
เรื่องย่อ : Trust (2010) เหยื่อนรกออนไลน์
สิบสี่ปีแอนนี่คาเมรอนที่อาศัยอยู่ในเขตชานเมืองชิคาโก ในวันเกิดของเธอพ่อแม่ของเธอให้แล็ปท็อป เมื่อเธอได้พบกับชาร์ลีในห้องสนทนาออนไลน์เธอก็จะเชื่อมต่อกับเขาทันที ตอนแรกชาร์ลีบอกว่าเขาอายุ 16 ปี เมื่อเวลาผ่านไปเป็นสองพันธบัตรโดยการส่งข้อความโทรศัพท์และผ่านการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีเขากระแทกอายุของเขาถึง 20 แล้ว 25 แอนนี่เป็นที่น่าแปลกใจในตอนแรก แต่มาเชื่อว่าทั้งสองอยู่ในความรัก

คาสิโนออนไลน์