Toy Story Toons: Partysaurus Rex (2012) เรื่องสั้น ปาร์ตี้ซอรัส เร็กซ์

เนื้อเรื่องย่อ เรื่องราวของ เร็กซ์ ตัวปัญหาของเพื่อนๆเหล่าของเล่นที่กำลังสนุกอยู่กับการเล่นของพวกเค้า เร็กซ์ จอมซุ่มซ่ามจนทำให้หมดความสนุกจึงทำให้เพื่อนๆล้อ เร็กซ์ว่า “เจ้าเร็กซ์ตัวกร่อย” เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปชมได้ใน Toy Story Toons : Partysaurus Rex