The Wishing Tree (Kalpvriksh) (2017) ต้นไม้แห่งปรารถนา (SoundTrack)

เรื่องย่อ  :  The Wishing Tree (Kalpvriksh) (2017) ต้นไม้แห่งปรารถนา (SoundTrack)
ต้นไม้แห่งปรารถนา (หรือในชื่อ Kalpvriksh) เรื่องราวขอเด็กห้าผู้ที่อาศัยอยู่ในป่ารวมตัวกันเพื่อคุ้มครองต้นไม้อธิษฐานอัศจรรย์จากการเช็ดกทำลายและก็ค้นหาทางของพวกเขาเองไปสู่ความสบาย