The Ruthless (Lo Spietato) (2019) คนใหญ่ต้องโหด

คาสิโนออนไลน์

เรื่องย่อ :  The Ruthless (Lo Spietato) (2019) คนใหญ่ต้องโหด
บอกเล่าเรื่องราวของเด็กวัยรุ่นวัยรุ่นหัวดื้อเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ร้ายที่ทะเยอทะยายที่สุดคนหนึ่งในไม่นาน ในยุคทองของมาเฟียเอ็นดรังเกตาตอนสมัย 1980

คาสิโนออนไลน์