The Lazarus Project (2008) ลบประวัติเดือด

เรื่องย่อ  :  The Lazarus Project (2008) ลบประวัติเดือด
เบ็น การ์เวย์ (พอล วอร์คเกอร์) ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายกับภรรยาและลูกสาว จนกระทั่งริกกี้ (ฌอน ฮาโทซี่) พี่ชายของเขาชักจูงให้เขาร่วมมือในแผนการปล้น ชีวิตของเบ็นก็เปลี่ยนไปทันที เขาต้องติดคุก และถูกศาลสั่งประหารชีวิตโดยการฉีดยา ทว่าเขากลับรอดชีวิตอย่างปาฏิหาริย์ การรอดชีวิตของเบ็นครั้งนี้มีเงื่อนงำบางอย่างที่เขาต้องรู้ให้ได้ เพื่อที่จะได้กลับไปอยู่กับครอบครัวอีกครั้ง