The Heavy (2010) เฮฟวี่ คนกระหน่ำคน

เรื่องย่อ  :  The Heavy (2010) เฮฟวี่ คนกระหน่ำคน
การประลองของลูกพี่ลูกน้องแปลงเป็นความหักหลังระหว่างพี่ชายสองคน หนึ่งในผู้สมัครที่สำคัญสำหรับนายกฯอื่นๆลูกน้องสำหรับนักธุรกิจที่บรรลุผลสำเร็จ แม้กระนั้นยังร่มรื่น เสนอด้วยจังหวะที่จะแก้เผ็ดพี่ชายของเขาการต้านทานผู้แสดงนำชายของพวกเราจำต้องมาเจอกับเรื่องจริงในโลกที่คุณไม่สามารถที่จะเชื่อถือได้และไม่มีคนใดกันภักดี