Taking Chance (2009) ด้วยเกียรติ แด่วีรบุรุษ

คาสิโนออนไลน์
เนื้อเรื่องย่อ Taking Chance (2009) – ด้วยเกียรติ แด่วีรบุรุษ
เรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ของการอุทิศตน เสียสละ และเกียรติภูมิ นี่คือความเห็นของผู้ที่ได้ชม Taking Chance หนังที่ได้รับการยืนปรบมือชื่นชมอย่างยาวนานหลังการฉ ายจบที่เทศกาลภาพยนตร์ ซันแดนซ์ สร้างจากเรื่องจริงของทหารกล้า ที่ถูกนำเสนอในแง่มุมของการให้ความเคารพอย่างสูงสุดต ่อผู้ทำหน้าที่ปกป้อง แผ่นดินแม่.!!!

คาสิโนออนไลน์