Storming Juno (2010) หน่วยจู่โจมสลาตัน

เนื้อเรื่องย่อ Storming Juno หน่วยจู่โจมสลาตัน เรื่องย่อ กองทัพแคนาดาถูกแบ่งออกเป็นทหารราบและรถถังจากตอนเช้าเรือสามพลร่มกองพลที่นอร์มัในกองทัพแคนาดาได้รับการผ่านในจูโนบีชโจมตี ดังนั้นการด้อยค่าของการเสียชีวิตไม่สามารถอยู่รอด