School Tales (2016) เรื่องผีมีอยู่ว่า

เรื่องย่อ
เรื่องของ นักเรียนมัธยมในวงโยธวาทิตที่ต้องเก็บตัวเข้าค่ายค้างคืนที่โรงเรียน แต่แทนที่จะตั้งหน้าตั้งตาซ้อม พวกเขากลับตัดสินใจออกไปลองของ เพราะอยากรู้ว่าเรื่องผีในโรงเรียนที่เล่าขานต่อๆกันมานั้นมันมีจริงหรือเปล่า 
 เตรียมตัวพบการผจญภัยสุดระทึกในโรงเรียนที่ยังไม่มีใครเอะใจว่าเบื้องหลังเรื่องเหล่านี้มันเริ่มต้นจากเรื่องจริงๆที่หน้ากลัวขนาดไหน
 ภาพยนตร์เรื่อง “School Tales เรื่องผีมีอยู่ว่า” เชิญร่วมลุ้นและเอาใจช่วยเด็กๆเหล่านี้ไปด้วยกัน