Rest Stop Dead Ahead (2006) ไฮเวย์มรณะ 1

คาสิโนออนไลน์
เนื้อเรื่องย่อ ใครก็ตามที่เผลอหลงผ่านมาในไฮเวย์ร้างสายนี้ แล้วเห็นวิญญาณคนที่เคยถูกฆ่า และครอบครัวศาสนาพวกนี้ แสดงว่าเป็นคนบาปหนา พวกเขาจึงมาปรากฎให้เห็น …

คาสิโนออนไลน์