Repo Men (2010) เรโปเม็น หน่วยนรก ล่าผ่าแหลก

คาสิโนออนไลน์
เรื่องย่อ  :  Repo Men (2010) เรโปเม็น หน่วยนรก ล่าผ่าแหลก
ในโลกอนาคตอันใกล้ การซื้อขายอวัยวะเทียมราคาแพง แต่สามารถผ่อนซื้อได้ง่าย เพียงแต่ถ้าไม่จ่ายเงินตรงตามเวลา ผู้ที่ซื้ออวัยวะชิ้นนั้นไปใช้ จะถูกฆ่าและ.นำอวัยวะเทียมกลับมาขายทอดตลาดใหม่ เรมี่.(จู๊ด).กับเจค.(ฟอเรสท์).คือคู่หูเจ้าหน้าที่ท ี่คอยทวงหนี้และ.เอา อวัยวะเทียมคืน จนเมื่อเรมี่ประสบอุบัติเหตุขณะปฏิบัติหน้าที่จนถึงขั้นต้องเปลี่ยนหัวใจ ใหม่แต่เมื่อเรมี่ไม่มีปัญญาจ่ายเงิน เขาจึงถูกเจคเพื่อนซี้ตามล่าเอาหัวใจเทียมคืน

คาสิโนออนไลน์