Pearl Harbor (2001) เพิร์ล ฮาร์เบอร์

คาสิโนออนไลน์
 
เรื่องย่อ : Pearl Harbor (2001) เพิร์ล ฮาร์เบอร์
เพิร์ล ฮาร์เบอร์ (อังกฤษ: Pearl Harbor) เป็นภาพยนตร์แนวแอ็กชันโรแมนติกที่กำกับในปี 2001 โดยเจอร์รี บัคไฮเมอร์ และ ไมเคิล เบย์ โดยมีเนื่อเรื่องอิงประวัติศาสตร์จริงในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งจะเน้นหนักไปที่ชีวิตของนายทหารสองคน คือ เรฟ (เบ็น เอ็ฟเฟล็ค) และแดนนี (จอช ฮาร์เน็ตต์) ซึ่งประจำการอยู่ที่ท่าเรือนาม เพิร์ลฮาร์เบอร์ และยังมีเนื้อเรื่องเสริมเป็น การรุกรานของดูลิตเติล ภาพยนตร์นี่ใช้เวลาฉายนานถึง 3 ชั่วโมง 3 นาที

 

คาสิโนออนไลน์