Monster Hunt 2 (Zhuo Yao Ji 2) (2018) มอนสเตอร์ฮันท์ 2

คาสิโนออนไลน์
เรื่องย่อ มอนสเตอร์ ฮันท์ 2 ศึกถล่มฟ้า อสูรน้อยจอมซน 2 ในโลกที่สัตว์ประหลาดและมนุษย์อยู่ร่วมกัน แฟรนไชส์นี้บอกเล่าเรื่องของ วูบ้า สัตว์ประหลาดตัวน้อยที่เกิดมาเพื่อเป็นราชา วูบ้ามีภารกิจที่จะต้องหยุดยั้งสงครามกลางเมืองระหว่างเหล่าสัตว์ประหลาดให้ได้ Monster Hunt 2
คาสิโนออนไลน์