Men in Black II (2002) เมนอินแบล็ค หน่วยจารชนพิทักษ์จักรวาล 2

เรื่องย่อ : Men in Black II (2002) เมนอินแบล็ค หน่วยจารชนพิทักษ์จักรวาล 2
ในภาคแรกขณะที่เค.(ทอมมี่ ลี โจนส์).กลับมาใช้ชีวิตปกติ เจ.(วิล สมิธ).ก็ยังคงทำหน้าที่เป็นตัวแทนให้กับองค์กรลับในการดูแลมนุษย์ต่างดาวบนโลกมนุษย์ในภาคที่ 2 เจได้ตามเคกลับมาทำงานให้กลับองค์กรอีกครั้งหนึ่ง เพื่อที่จะควบคุมและ.ปราบปรามเหล่ามนุษย์ต่างดาวที่มาอาศัยและ.ตั้งรกรากอยู่บนโลกมนุษย์ จุดหมายสำคัญขององค์กรนี้คือเการปกป้องโลกให้พ้นจากการรุกรานและ.ครอบครองของมนุษ์ต่างดาว