Land of The Dead (2005) ดินแดนแห่งความตาย

คาสิโนออนไลน์
เรื่องย่อ : Land of The Dead (2005) ดินแดนแห่งความตาย
สิ่งที่คงเหลือของมนุษยชาติคือ การใช้ชีวิตอยู่ภายในวงล้อมของกำแพงเมือง ที่เป็นเสมือนป้อมปราการ ในขณะที่พวกผีดิบกลับได้เดินท่องไปทั่วแผ่นดินกว้างใหญ่นอกกำแพง ในขณะที่พวกมหาเศรษฐี และผู้มีอำนาจ ยังคงพยายามใช้ชีวิตจอมปลอมในแบบที่เคยเป็น พวกเขาอาศัยอยู่บนที่สูงเหนือเมืองภายในหอคอยฟิดด์เลอร์สกรีน ที่แยกตัวออกไปจากเมือง และถือเป็นป้อมปราการสุดท้ายของพวกชนชั้นปกครอง อย่างไรก็ดีตามท้องถนนเบื้องล่าง ชาวเมืองที่มีสมบัติพัสถานน้อยกว่า ยังคงยังชีพอยู่อย่างยากแค้น พร้อมกับมองหาเครื่องหย่อนใจเล็กๆน้อยๆ เพื่อที่จะช่วยบรรเทาจิตใจของพวกเขา จากชีวิตที่เหมือนตกนรกทั้งเป็น

คาสิโนออนไลน์