Killer Limo (Shashou Li Mo) (2017) บัญชีแค้นสวยสังหาร

เรื่องย่อ  :  Killer Limo (Shashou Li Mo) (2017) บัญชีแค้นสวยสังหาร
พ่อของหลีไม่ถูกพรรคพวกในสมาคนจินอี๋ฆ่าตายเพราะชัดแย้งกันเรื่องค้ายาหลีไม่หนีรอดจ่กการถูกไล่ล่าหยวนเหลียงสมาชิกของสมาคมรับหลีโม่ไปเลี้ยงดูเพื่อจะให้ช่วยฆ่าฉางเซิงคนที่สั่งฆ่าพ่อของหลีโม่