Jarhead 3: The Siege (2016) จาร์เฮด พลระห่ำสงครามนรก 3

คาสิโนออนไลน์
เรื่องย่อ : Jarhead 3 The Siege (2016) จาร์เฮด 3 พลระห่ำสงครามนรก 3
ระหว่างสงครามภารกิจปกป้องสถานทูตสหรัฐฯ ของทีมนาวิกโยธินในประเทศตะวันออกกลาง เมื่อตกอยู่ภายใต้การโจมตีจากกองกำลังของศัตรูที่เหี้ยมโหด

คาสิโนออนไลน์