Jaew (2004) แจ๋ว

เรื่องย่อ  :  Jaew (2004) แจ๋ว
กลุ่มแม่บ้านที่บ้านถูกโอนไปเป็นหน่วยสืบราชการลับเพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ที่น่าสงสัยด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีเจียมเนื้อเจียมตัว ตัวแทนเลือดใหม่ต่อสู้ในภารกิจขรุขระและยากลำบากโดยปราศจากความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์และนำไปสู่ความล้มเหลวในภารกิจของพวกเขา พวกเขาจะทำมันในขณะที่พวกเขาต้องทำบ้านและภารกิจในเวลาเดียวกัน