Jackass: The Movie (2002) แจ็กแอส

เรื่องย่อ เมื่อ Johnny Knoxville และผองเพื่อน กลับมาอีกครั้งกับการทดลองสุดบ้าระห่ำ ที่พร้อมจะให้ทุกคนฮากลิ้งกันอีกครั้ง