Inside Men (2015) ภายในผู้ชาย

อดีตนักการเมืองการเมืองพยายามหาทางแก้แค้นให้กับนักการเมืองที่ไร้ความปราณี
เพื่อหาหลักฐานการเชื่อมต่อระหว่างสองคนนี้ !!! !!!