In Gold We Trust (1990) ชิงระห่ำล่าขุมทอง

เรื่องย่อ : In Gold We Trust (1990) ชิงระห่ำล่าขุมทอง
นักผจญภัยกลุ่มหนึ่งนำทองคำ 600 กิโลกรัมออกจากกูยาน่า แต่เมื่อเฮลิคอปเตอร์ ของพวกเขาตกลงกลางป่า การตามล่าทองอย่าบ้าคลั่งก็เริ่มต้นขึ้น นักผจญภัยกลุ่มหนึ่งนำทองคำ600 กิโลกรัมออกจากกูยาน่าแต่เมื่อเฮลิคอปเตอร์ของพวกเขาตกลงกลางป่าการตามล่าทองอย่างบ้าคลั่งก็เริ่มต้นขึ้น