I Still See You (2018) วิญญาณ เห็น ตาย

เรื่องย่อ  :  I Still See You (2018) วิญญาณ เห็น ตาย
การระเบิดที่ห้องทดลองของแอนเบิร์นของ Dr.Martin Steiner ในเมืองชิคาโกทำให้ผู้คนนับไม่ถ้วนที่มีความหายนะตกใจ ไม่สามารถแยกแยะได้จากมนุษย์ผีที่น่ากลัวของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของเหตุการณ์เริ่มทับถมโลกว่า “เศษที่เหลือ” ที่ไม่รู้สึกถึงซึ่งจะทำซ้ำการกระทำบางอย่างในช่วงเวลาสั้น ๆ