The Fourth Protocol (1987) พยัคฆ์จารชนโค่นแผนพยัคฆ์ร้าย

เรื่องย่อ ในช่วงเวลาที่สงครามเย็น สหรัฐมีแผนการลับเข้าไปในสหภาพโซเวียต ซึ่งภารกิจนี้มีชื่อว่า “ภารกิจหมายเลข 4” โดยสายลับจะต้องไม่แสดงตัวให่ใครรู้แม้กระทั่งทีมงานที่ได้รับมอบหมายก็จะไม่รู้ถึงตัวตนของทีมงานด้วยกันเอง ภารกิจนี้มีความสำคัญต่อโลกเป็นอย่างมากเพราะภารกิจนี้ต้องสืบหาแหล่งผลิตอาวุธนิวเคลียร์ที่อาจเป็นอันตรายและคุกคามโลกใบนี้ได้