Flatliners (2017) ขอตายวูบเดียว

คาสิโนออนไลน์
เรื่องย่อ : Flatliners เรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มนิสิตหมอที่ท้าทายความตาย ด้วยกระบวนการทำการทดสอบให้ตนเองหัวใจหยุดเต้นระยะสั้นๆหรือให้ตนเองตายในระยะสั้นๆเพื่อมองว่าจะคืออะไร แต่ว่าปรากฏว่าเมื่อพวกเขาฟื้นคืนชีวิตขึ้นมา พวกเขาได้พาบางสิ่งจากโลกที่ความตายกลับมาด้วย
คาสิโนออนไลน์