Doraemon The Movie (1993) ฝ่าแดนเขาวงกต ตอนที่ 14

เนื้อเรื่องย่อ เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อโนบิตะได้รับกระเป๋าประหลาดที่สามารถกลายสภาพเป็นประตูทีพาไปยังโรงแรงบนเกาะที่มีชื่อว่า “บริคิงโฮเต็ล” โนบิตะและโดราเอมอนได้รับการต้อนรับจากผู้­จัดการโรงแรมที่เป็นหุ่นยนต์เป็นอย่างดีใน­ฐานะที่เป็นแขกวีไอพี ต่อมาโนบิตะและโดราเอมอนได้ไปเล่นสกีที่ภู­เขาหิมะใจกลางเกาะ แต่ทว่าโนบิตะได้ประสบอุบัติเหตุผลัดหลงกั­บโดราเอมอน แต่ก็สามารถกลับโรงแรมได้อย่างปลอดภัย ขณะที่โดราเอมอนได้ถูกพวกหุ่นยนต์ทหารขนาด­เล็กจับตัวไประหว่างตามหาโนบิตะและถูกนำตั­วไปยังดาวฉาโมฉะ และถูกช้อตไฟฟ้าทำให้คอมพิวเตอร์ในตัวโดรา­เอมอนเสีย จึงถูกโยนทิ้งในใต้ทะเล ทำให้โนบิตะและเพื่อน ๆ ต้องออกเดินทางไปยังดาวฉาโมฉะโดยอาศัยเกาะ­บริคิง(ยานอวกาศ)ของพ่อของ “ซาบิโอะ” เด็กชายที่หนีจากการตามล่าของ “นาโพกิสโทร่า” หุ่นยนต์กบฏที่ตั้งตัวเองเป็นราชา พวกโนบิตะจะต้องตามหาและช่วยเหลือโดราเอมอ­นโดยปราศจากของวิเศษ แล้วก็ต้องต่อสู้กับพวกหุ่นยนต์ “นาโพกิสโทร่า” เพื่อช่วยเหลือชาวดาวฉาโมฉะ