Contact (1997) อุบัติการสัมผัสห้วงอวกาศ

เนื้อเรื่องย่อ ดร.เอลลี จับคลื่นสัญญาณจากห้วงอวกาศได้ เธอจึงพยายามถอดรหัส และ.ค้น พบรายละเอียดเกี่ยวกับคำแนะนำ ให้สร้างเครื่องจักรที่จะทำให้เธอติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวได้ เธอต้องตัดสินใจว่าเธอควรจะเสี่ยงชีวิตเพื่อติดต่อกับมนุษย์ต่างดาว