Code Name Geronimo (2012) เจอโรนีโม รหัสรบโลกสะท้าน

คาสิโนออนไลน์
เรื่องย่อ : สร้างจากเหตุการณ์จริงที่ตะลึงคนทั่วโลก ของกลุ่มนาวีซีลที่ได้รับภารกิจสำคัญหลังจากรู้ที่กบดานของเป้าหมายที่พวกเขาต้องเก็บ…โอซามา บิน ลาเด็น!

คาสิโนออนไลน์