Chef (2014) เชฟจ๋า

คาสิโนออนไลน์
เรื่องย่อ  : Chef (2014) เชฟจ๋า
เรื่องราวของ พ่อครัว ที่ถูกไล่ออกจากร้านอาหาร เนื่องจากการที่เขาไม่ยอมทำอาหารตามเมนู จนทำให้เขาต้องกู้เงินมาเช่ารถ เพื่อที่จะเปิดร้านอาหารเล็กๆของตัวเองในรถตู้ เพื่อหาเงินเลี้ยงชีพต่อไป

คาสิโนออนไลน์