American Muscle (2014) คนดุยิงเดือด

เรื่องย่อ  ::   American Muscle (2014) คนดุยิงเดือด
จอห์น ฟัลคอน จำเป็นต้องทนทุกข์อย่างแสนร้ายแรงตรงเวลา 10 ปี กับการอยู่ในเรือนจำ ปัจจุบันนี้เขามีเวลา 2ชั่วโมงที่จะล้างแค้นทุกๆคน ที่มีส่วนร่วมสำหรับเพื่อการโยนเขาเข้าไปอยู่ในเมืองนรกที่นั้น