Aliens vs. Predator: Requiem (2007) เอเลียน ปะทะ พรีเดเตอร์ 2

คาสิโนออนไลน์
เรื่องย่อ: เผ่าพันธุ์คนต่างด้าวและเผ่าพันธุ์ Predator ลงไปในเมืองโคโลราโดในชนบทซึ่งผู้อยู่อาศัยที่ไม่สงสัยต้องมารวมตัวกันเพื่อโอกาสในการอยู่รอด

คาสิโนออนไลน์