197C Murder {A Chilling Cosplay} (2013) เชือดระอุ ทะลุองศา

เรื่องย่อ  :  197C Murder {A Chilling Cosplay} (2013) เชือดระอุ ทะลุองศา
 เกิดเป็นคดีปริศนาลึกลับขึ้นเมื่อหญิงสาวฐานะดีถูกพบเป็นศพหลังเกิดเหตุฆาตกรรมที่ตึกโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง สารวัตรฟาง (เหริน ต๋าหัว)