สารคดี Planet Earth 6 Ice Worlds มุ่งสู่แดนน้ำแข็ง

คาสิโนออนไลน์
เรื่องย่อ :  สารคดี Planet Earth 6 Ice Worlds มุ่งสู่แดนน้ำแข็ง
Planet Earth 6 Ice Worlds มุ่งสู่แดนน้ำแข็ง หมวกขั้วโลกมีความแตกต่างตามฤดูกาลมากที่สุดการเติบโตและการละลายน้ำแข็งที่กว้างใหญ่สัตว์ป่าจึงปรับตัวโดยการโยกย้ายประจำปี ส่วนใหญ่ของ Antartica เป็น permafrost แห้งแล้งที่แห้งแล้ง มีเพียง 3% ของชายฝั่งและแหลมของคาบสมุทรคือที่ซึ่งชีวิตจะอพยพไปในฤดูใบไม้ผลิในช่วงฤดูร้อนที่อุดมสมบูรณ์สั้น ๆ ซึ่งดึงดูดโดยสัตว์ปีกและปลาที่อุดมสมบูรณ์ เฉพาะนกเพนกวินจักรพรรดิพันธุ์ 4 เดือนในฤดูหนาว 100 ไมล์ภายในประเทศ อาร์กติกมีสิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์มากขึ้นซึ่งอพยพไปทางเหนือจากทวีป ที่นี่หมีขั้วโลกถูกคุกคามเนื่องจากภาวะโลกร้อน defrosts แพลตฟอร์มล่าสัตว์ล่าน้ำแข็งเร็วเกินไป

คาสิโนออนไลน์