สารคดี Planet Earth 3 Fresh Water สายน้ำเพื่อชีวิต

เรื่องย่อ :  สารคดี Planet Earth 3 Fresh Water สายน้ำเพื่อชีวิต
Planet Earth 3 Fresh Water สายน้ำเพื่อชีวิต แม้ว่าน้ำเพียง 3% ในโลกน้ำจืดมีบทบาทสำคัญต่อสภาพอากาศและการพังทลายของดาวเคราะห์ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับสัตว์ป่าที่ไม่ใช่สัตว์ทะเลซึ่งดื่มน้ำจืดและว่ายน้ำมีชีวิตอาศัยอยู่ ความเข้มข้นของมันเช่นแม่น้ำทะเลสาบและหนองน้ำอุดมสมบูรณ์ในสายพันธุ์สัตว์น้ำและอื่น ๆ มักปรับตัวให้เข้ากับชีวิต ‘เปียก’