สารคดี Planet Earth 11 Ocean Deep ใต้ทะเลลึก

คาสิโนออนไลน์
เรื่องย่อ :  สารคดี Planet Earth 11 Ocean Deep ใต้ทะเลลึก
Planet Earth 11 Ocean Deep ใต้ทะเลลึก มหาสมุทรเปิดกว้าง biotope ครอบคลุมสองในสามของดาวเคราะห์บางตื้นบางลึกเป็นเทือกเขาสูง มหาสมุทรมีห่วงโซ่อาหารอันใหญ่โตและซับซ้อนซึ่งแตกต่างจากสัตว์ที่มีกล้องจุลทรรศน์เช่น krill กับปลาวาฬซึ่งเป็นอาหารที่แดกดันส่วนใหญ่มาจากอาหารในอดีต ชนิดส่วนใหญ่ว่ายน้ำหรือลอยอยู่ในนั้นหลายคนขึ้นมาในอากาศในขณะที่คนอื่น ๆ ดำน้ำจากดินหรืออากาศมักกิน แต่ยังสร้างอยู่บนชายฝั่งทะเลบางชนิดที่วางไข่ แม้แต่ฝั่งก็เต็มไปด้วยชีวิตซึ่งส่วนใหญ่อยู่บนพื้นฐานของสารอินทรีย์เช่นซากศพ

คาสิโนออนไลน์