สารคดี Planet Earth 10 Seasonal Forests ผันเปลี่ยนฤดูกาล

คาสิโนออนไลน์
เรื่องย่อ :  สารคดี Planet Earth 10 Seasonal Forests ผันเปลี่ยนฤดูกาล
Planet Earth 10 Seasonal Forests ผันเปลี่ยนฤดูกาล ต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นหนึ่งในผู้อยู่อาศัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกด้วย ป่าไม้ตามฤดูกาล (ซึ่งแตกต่างจากป่าฝนเขตร้อน) ถิ่นที่อยู่อาศัยที่ใหญ่ที่สุด หนึ่งในสามของต้นไม้ทั้งหมดโตขึ้นในแถบไทคาที่ไม่มีที่สิ้นสุดของอาร์กติกเหนือ อเมริกาเหนือมีป่าไม้ที่มีต้นไม้ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีต้นไม้ใหญ่ที่สุดในโลก ที่นี่และที่อื่น ๆ การสังเคราะห์แสงและสีสันอันกว้างใหญ่ของพวกเขาเป็นจุดเด่นของวงจรชีวิตตามฤดูกาลและเกี่ยวข้องกับพืชและสัตว์มากมาย

คาสิโนออนไลน์