สารคดี Planet Earth 1 From Pole to Pole ผืนฟ้าและแผ่นน้ำ

คาสิโนออนไลน์
เรื่องย่อ :  สารคดี Planet Earth 1 From Pole to Pole ผืนฟ้าและแผ่นน้ำ
Planet Earth 1 From Pole to Pole ผืนฟ้าและแผ่นน้ำ “Planet Earth” เดินทางไปทั่วโลกเพื่อค้นหาว่าดวงอาทิตย์ส่องอยู่ที่ไหนและที่ที่ไม่ค่อยเห็น ต่อไปพวกเขาหาที่น้ำอุดมสมบูรณ์และสถานที่ที่หายาก

คาสิโนออนไลน์