ลูกตลกตกไม่ไกลต้น Luuk talok… Tok mai klaiton (2006)

คาสิโนออนไลน์
เรื่องย่อ  :  ลูกตลกตกไม่ไกลต้น Luuk talok… Tok mai klaiton (2006)
ลูกตลกตกไม่ไกลต้น  ณ โรงเรียน 2 โรงเรียน ซึ่งใช้รั้วกลางรวมกัน โรงเรียนหนึ่งเป็นวัดโทรมๆ ส่วนโรงเรียนหนึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนหรูหรา ความแตกต่างของนักเรียน ครูและผู้ปกครองจึงแตกต่างกันในเรื่องฐานะอย่างชัดเจน

คาสิโนออนไลน์