กลิ่นสีและกาวแป้ง 2 ตอน จีบสาวจิ๊-จ๊ะ (2532)

เนื้อเรื่องย่อ กลิ่นสีและกาวแป้ง 2 ตอน จีบสาวจิ๊-จ๊ะ (2532)